Convocatories:
Convocatorias:
Calls:

aire

zepplab


A: En: At:

CCCB

C/ Montalegre, 5. 08001
Barcelona,
Spain.

View Larger Map

Amb el suport de :
Zeppelin Comprimit 2013.
Programa

 Español   English


27 de novembre 2013. 17.00-20.00. Aula 2 CCCB
Laboratori de construcció Col·laborativa de so
- Més informació a: ZeppC Lab

28 de novembre 2013. 10.00-14.00.  Aula 2 CCCB
Laboratori de construcció Col·laborativa de so
- Més informació a: ZeppC Lab

29 de novembre de 2013. 18.00. Mirador CCCB
Vespre comprimit de creació i coneixement. Mostra, conferències, concerts i debats sobre col·laboració i art sonor.
Laboratori de construcció Col·laborativa de so
Sessió oberta al públic.

19.00. Mirador CCCB
Xerrada + Sessió de Live Coding: Live coding i altres pràctiques algorítmiques
A càrrec d’Oscar Martín en col·laboració amb Miquel Parera

20.00. Mirador CCCB
Taula rodona: La conducta col·laborativa i la construcció de coneixement
Ponents: Alícia Garcia Ruiz, Josep Maria Comajuncosas i Adolf Tobeña
Modera: Lluís Nacenta

21.00. Mirador CCCB
Concert LiveCoding
Shelly Knotts + Alo Allik

22.00. Mirador CCCB
Aire
Presentació d’Aire una obra creada amb les aportacions de tots els que han respost a la convocatòria Aire / Zeppelin Comprimit 2013

Zeppelin Comprimit 2013.
Programa

  Català   English


27 de noviembre 2013. 17.00-20.00. Aula 2 CCCB
Laboratorio de construcción Colaborativa de Sonido
- Más información en: ZeppC Lab

28 de noviembre 2013. 10.00-14.00.  Aula 2 CCCB
Laboratorio de construcción Colaborativa de sonido
- Más informació en: ZeppC Lab

29 de noviembre de 2013. 18.00. Mirador CCCB
Tarde comprimida de creación y conocimiento. Muestra, conferencias , conciertos y debates sobre colaboración y arte sonoro.
Laboratorio de construcción Colaborativa de sonido

Sessión abierta al públic.

19.00. Mirador CCCB
Charla + Sessió de Live Coding: Live coding i otras pràcticas algorítmicas
A cargo de Oscar Martín en colaboración con Miquel Parera

20.00. Mirador CCCB
Mesa redonda: La conducta colaborativa y la construcción de conocimiento
Ponentes: Alícia Garcia Ruiz, Josep Maria Comajuncosas y Adolf Tobeña
Modera: Lluís Nacenta

21.00. Mirador CCCB
Concierto LiveCoding
Shelly Knotts + Alo Allik

22.00. Mirador CCCB
Aire
Presentación de Aire una obra creada con las aportaciones de todos los que han respondido a la convocatoria Aire / Zeppelin Comprimit 2013

Zeppelin Comprimit 2013.
Program

  Català   Español


Novembre 27, 2013. 17.00-20.00. Aula 2 CCCB
Collaborative Sound Construction Laboratori
- More info at:ZeppC Lab

Noviembre 28, 2013. 10.00-14.00.  Aula 2 CCCB
Collaborative Sound Construction Laboratori
- More info at: ZeppC Lab

Novembre 29, 2013. 18.00. Mirador CCCB
Afternoon tablet and knowledge creation. Shows , conferences , concerts and debates on collaboration and sound art.
Collaborative Sound Construction Laboratori
Open Session

19.00. Mirador CCCB
Lecture + Live coding Session: Live coding and another algoritmic practices
By Oscar Martín in collaboration with Miquel Parera

20.00. Mirador CCCB
Building patterns of collaborative knowledge Roundtable
Speakers: Alícia Garcia Ruiz, Josep Maria Comajuncosas and Adolf Tobeña
Moderator: Lluís Nacenta

21.00. Mirador CCCB
LiveCoding Concert
Shelly Knotts + Alo Allik

22.00. Mirador CCCB
Aire
Presentation of Aire, a piece created with aportations of all the participants of the call Aire / Zeppelin Comprimit 2013