Zeppelin
Comprimit
2013

Laboratori
de
construcció Col·laborativa
de So

Laboratorio
de
construcción Colaborativa
de Sonido

Collaborative Sound Construction Laboratori

Crida
Llamada
CallAmb el suport de :
Convocatòria Zeppelin Comprimit 2013.
Laboratori de construcció col·laborativa de So

 Español   English

27, 28 i 29 de Novembre de 2013

En el marc del Festival Zeppelin Comprimit 2013 us proposem un laboratori de processos de construcció sonora col·laborativa en els quals la presa col·lectiva de decisions tindrà un rol predominant. Adreçat a artistes sonors, músics i a persones interessades per la creació sonora en comú.

El contingut del laboratori s'anirà definint a partir de propostes dels participants al voltant d'alguns exercicis que es proposaran com per exemple:

⁃ Modificació col·lectiva d'un mateix material sonor
⁃ Processat col·lectiu d'un so on cada participant controla una etapa de la cadena
⁃ Anàlisi d'un so per a extraure'n dades que es bescanviaran entre usuaris per a processar o resintetitzar sons
⁃ Creació conjunta de paisatges i d'ambients sonors

La darrera sessió de treball serà oberta al públic dins el Festival ZeppelinComprimit2013.

Els participants han de portar un ordinador amb OSX o Windows (que pot ser utilitzat per fer exercicis de comunicació i no necessàriament per a la manipulació del so).

Calendari:

27 de novembre 2013.
10.00 a 14:00 - 17.00-20.00.
Aula 2, CCCB

28 de novembre 2013.
10.00 a 14:00
Aula 2, CCCB

29 de novembre de 2013.
18.00.
Sessió oberta al públic.
Festival Zeppelin Comprimit
Mirador, CCCB.

Inscripció

L'inscripció és gratuïta. Únicament s'haurà d'enviar un correu electrònic a inscripcio(arroba)sonoscop(punt)net abans del 22 de Novembre de 2013, expressant l'interès pel laboratori i descrivint en detall amb quins elements de creació i modificació sonora es treballarà, quant a hardware i software (si és el cas). L’acceptació serà comunicada per correu electrònic. Màxim 15 persones.Convocatoria Zeppelin Comprimido 2013.
Laboratorio de construcción colaborativa de Sonido

  Català   English

27, 28 y 29 de Noviembre de 2013

En el marco del Festival Zeppelin Comprimido 2013 os proponemos un laboratorio para trabajar en procesos de construcción sonora colaborativa, en los cuales la toma de decisiones en conjunto tendrá un papel predominante. Dirigido a artistas sonoros, músicos y a personas interesadas en la creación sonora en común.


 El contenido del laboratorio se irá definiendo a partir de propuestas de los propios participantes y alrededor de algunos ejercicios propuestos, como por ejemplo:

- Modificación colectiva de un mismo material sonoro.
- Procesado colectivo de un sonido en el que cada participante controla una etapa de la cadena.
- Análisis de un sonido para extraer datos que se intercambiarán para procesar o resintetitzar sonidos.
- Creación conjunta de paisajes y de ambientes sonoros.

 La última sesión de trabajo será abierta el público, dentro del Festival Zeppelin Comprimit2013 Los asistentes deberán traer un ordenador con OSX o Windows (que puede ser utilizado para ejercicios de comunicación y no necesariamente para la manipulación de sonido).

Calendario:

27 de noviembre 2013.
10.00 a 14:00 - 17.00-20.00.
Aula 2, CCCB

28 de noviembre 2013.
10.00 a 14:00
Aula 2, CCCB

29 de noviembre de 2013.
18.00.
Sesión abierta al público
Festival Zeppelin Comprimit
Mirador, CCCB.

Inscripción

La inscripción es gratuita, únicamente se deberá enviar un mail a inscripcio(arroba)sonoscop(punto)net, antes del 22 de Noviembre de 2013 expresando el interés en el laboratorio y describir en detalle con que elementos de creación y modificación sonora se trabajará, cuanto a máquinas y/o instrumentos a utilizar como en programas (si es el caso). La aceptación será comunicada por e-mail. Máximo 15 personas.Convocatoria Zeppelin Comprimido 2013.
Collaborative Sound Construction Laboratori

  Català   Español


Novembre 27, 28 y 29, 2013

In the frame of Zeppelin Festival 2013 Compressed we propose a laboratory to work on collaborative sound construction processes in which decision making will be done jointly.

Intended for sound artists, musicians and people interested in collective sound creation.
 The program of the laboratory will be based on proposals from the participants regarding some exercises, such as:


- Collective modification of the same sound material.

- Sound Processing in which each participant controls a stage in the chain.

- Sound analysis to extract data to be exchanged to process sounds.

- Joint creation of landscapes and soundscapes.


The last working session will be open to the public, within the Zeppelin Festival Comprimit2013

.

Attendees should bring a computer with OSX or Windows (which can be used for communication exercises and not necessarily for sound manipulation).


Calendar:

November 27, 2013.
10.00 a 14:00 - 17.00-20.00.
Aula 2, CCCB

November 28, 2013.
10.00 a 14:00
Aula 2, CCCB

November 29, 2013.
18.00.
Open Session to public.
Festival Zeppelin Comprimit
Mirador, CCCB.

Inscription

Inscription is free, only an e-mail must be send to inscripcio(at)sonoscop(dot)net, before November 22, showing the interest on this laboratory and describing in detail which are the sound creation and modification elements to use, regarding machines or instruments to use and programs (if applicable). The acceptation will be communicated by e-mail. Maximum of 15 people.