Presentació
/
Barcelona
So
Límit
/
Zèppelin
Expandit
2012


Arxiu / Archivo / Archive

Convocatòria
internacional
15 de Novembre de 2012


Convocatoria
internacional
15 de Noviembre de 2012


International
call
November 15, 2012Obres rebudes
Obras recibidas
Received worksActivitats / Actividades

Seminari Taller d'Espacialització de So / Seminario Taller de Espacialización de Sonido
4-8/02/2013 16.00-20.00 Hangar

ZèppelinExpandit2012 / ZeppelinExpandido2012 / Concert Multifocal / Concierto Multifocal 30/11/2012 . 20.00 . Hall del CCCB
BarcelonaSoLimit: Exposició de so i música / Exposición de sonido y música
BarcelonaSoLimit: Obres presentades a la Convocatòria / Obras presentadas a la Convocatoria
Paulo Hartmann : Acció participativa amb SmartPhones / Acción participativa con smartphones

Concert Multifocal / Concierto Multical
19/10/2012 . 20.00 . Mirador CCCB
CageMixTuring Irish Circus Electronic Live Ensemble

Escolta multifocal de fragments memorables de l'obra de John Cage modulats per un algorisme implementat en una màquina de Turing virtual i expandida als 17 altaveus que integren el dispositiu d'espacialització sonora de l'Orquestra del Caos
/
Escucha multifocal de fragmentos memorables de la obra de John Cage modulados por un algoritmo implementado en una máquina de Turing virtual y expandida a los 17 altavoces que integran el dispositivo de espacialización sonora de la Orquesta del Caos

Concert / Concierto
Zona Franca . Lali Barrière . 25/05/2012 . 20.00 . Mirador CCCB


BSL al/en el/ at CCCB

Nota de premsa en PDF

Nota de prensa en PDF

ZèppelinExpandit2012 es dedica principalment al paisatge sonor dels límits de la Ciutat de Barcelona. Per això, el lema d'enguany és BarcelonaSoLímit. Les activitats públiques tenen lloc al CCCB els dies 25 de Maig, 19 d'Octubre i 30 de Novembre de 2012.

La consciència dels límits és un element fonamental de la identitat de tota entitat. Es en aquest sentit que orientem la recerca que sustenta el projecte ZeppelinExpandit2012 i dóna lloc a la creació d'una base de dades consultable, composta de paisatges sonors dels límits dels districtes barcelonins amb els municipis de la perifèria de la ciutat i el mar : Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Es clar que en el futur proper, el paisatge sonor d'alguns límits de Barcelona canviarà molt. El d'altres romandrà igual o similar durant un cert temps. Ben segur que en un futur llunyà canviarà el de tots. En qualsevol moment de canvi serà interessant i fructífer comparar les evolucions que uns i altres paisatges sonors experimenten. Per a nosaltres, el sentit del patrimoni es que es faci ben palès que sorgeix d'aspectes culturals sotmesos a evolució : canvien perquè els construïm dia a dia. Les nostres emissions sonores seran patrimoni quan canviïn prou com per que perdin els atributs pels que en un moment donat són reconeguts. Per arribar a aquest punt de no retorn, hauran d'haver seguit una evolució. Generalment no som conscients d'aquesta mena de canvis. Tendim a pensar que el que ens envolta roman igual per sempre. Tanmateix, tot varia i acaba deixant de ser el que és. No té sentit insistir en mantenir-ho igual. Els canvis són inevitables. Però sí podem registrar-lo a fi que pugui ser motiu de reflexió, creació artística, gaudi o qualsevol altra cosa que s'ens acudeixi. En qualsevol cas, Barcelona necessita un registre sistemàtic del seu paisatge sonor i aquest projecte representa una manera abordable de començar la tasca.

El nostre interès en la base de dades que hem creat durant el primer quatrimestre de 2012 no és tan sols l'emmagatzemament i la consulta posterior. El que sobre tot pretenem és l'estimulació de la creació artística a diversos nivells a partir dels paisatges sonors límit de Barcelona. Contribuïm així modestament a la producció del patrimoni del futur, que, fruit d'una convocatòria internacional donarà contingut a les properes activitats de ZeppelinExpandit2012. Ben segur que més d'un dels treballs presentats enguany seran considerats patrimoni més endavant. Les vint preses de so que integren la base de dades podran ser consultades i baixades per a la realització de qualsevol mena de creació sonora. Han estat enregistrades en condicions d'alta qualitat (micròfon binaural i enregistrador professionals, 24 bit de resolució, 48000 Hz. de freqüència de mostreig i durada de 20 minuts).

Completen l'arxiu les notes de camp i les fotografies preses durant els enregistraments. Contribueixen en la descripció dels llocs on han estat duts a terme.

BarcelonaSoLímit es presenta al Mirador del CCCB a les 20 hores del dia 25 de Maig amb Zona Franca, un concert on Lali Barrière exposarà les seves reflexions sonores sobre el contingut de l'arxiu. En aquesta ocasió, els materials enregistrats formaran part per primera vegada d'un treball de creació. L'artista proposa un diàleg entre els sons de la ciutat, que tracta com un macrocosmos envolupant, i els que ella extreu per mitjà de micròfons d'una miríada d'objectes que plegats integren el seu microcosmos personal. Escolta panoràmica i escolta reduïda, temps real i temps atòpic, ciutat i individu, xarxa i node, es contraposen en la generació d'una mirada sonora crítica i autènticament independent.

Qui desitgi consultar l'arxiu podrà accedir-hi des de les 18 hores del mateix dia 25 al Mirador on hi haurà estacions de treball dedicades a aquest efecte. Després, hom podrà descarregar el arxius en format mp3 des de http://www.sonoscop.net, la seu web de l'Orquestra del Caos. Igualment, una versió d'alta resolució estarà disponible a l'oficina de l'Orquestra del Caos.

Els límits sonors de les ciutats i les col·lectivitats no són tan sols geogràfics. Com sobre tot són mentals, l'Orquestra del Caos planteja per a ZeppelinExpandit2012-BarcelonaSoLímit una relectura de l'obra de John Cage, de qui enguany se celebra el centenari a tot el món. Aquest artista que Shönberg no va mai acabar de reconèixer com alumne és en gran mesura responsable de l'expansió dels límits tradicionals de la música i de l'atomització d'històries que han acabat donant lloc a l'Art Sonor. L'actitud radical del creador dels Imaginary Landscape i dels Cartridge, que van generar peces musicals i reflexions arquitectòniques i urbanístiques, ha estat motiu tant d'inspiració com de rebuig de les generacions d'artistes sonors i músics de les que és predecessor.

Integrat per artistes sonors que viuen i treballen a Barcelona, com ara Lina Bautista (Bogotà), Beatriz Carrillo (Santiago de Xile), Alex Geel (Santiago de Xile), Laura Llaneli (Barcelona), Ana Paula Santana (Ciutat de Mèxic), Pía Sommer (Santiago de Xile) o Renato Souza (São Paulo), el grup Irish Circus Live Electronics Ensemble proposa CageMixTuring, una escolta multifocal, composta de fragments memorables de l'obra d'aquest autor i expandida als 17 altaveus que integren el dispositiu d'espacialització sonora dissenyat per l'Orquestra del Caos. El concert serà a les 20 hores del dia 19 d'Octubre al Mirador del CCCB.

Les convocatòries d'obres de l'Orquestra del Caos, acostumen a superar el centenar d'entrades. A vegades han estat més de dues-centes. No coneixem encara el nombre que enguany assolirà, però l'Orquestra del Caos preveu mostrar en concert multifocal totes les obres presentades a la Convocatòria BarcelonaSoLímit el dia 30 de Novembre, de les 17:00 a les 20:30 al Hall del CCCB, amb el seu dispositiu d'espacialització multifocal des d'on els autors presents podran supervisar l'execució i l'evolució espacial i sonora dels seus treballs. La convocatòria acollirà sense cap restricció estètica totes les obres fetes sobre el paisatge sonor dels límits de la ciutat de Barcelona i podran estar basades en els registres sonors de l'arxiu BarcelonaSoLímit. Qui necessiti escoltar alguna obra amb deteniment, podrà accedir aleatòriament a la convocatòria i a l'arxiu de sons de BarcelonaSoLímit des de les estacions de treball a disposició dels visitants. L'esdeveniment acabarà amb una performance col·lectiva dirigida per Paulo Hartmann que començarà a les 21.00 i on per participar-hi, tan sols farà falta descarregar l'aplicació per a smartphones que l'Orquestra del Caos ben aviat distribuirà gratuïtament per a la consulta i el procés en temps real de l'arxiu del paisatge sonor dels límits de Barcelona : BarcelonaSoLímit.

mapa