top
    ZEPPELIN 2009
-
  Abierta la convocatÒria d'obres
sonores electrÒniques
  Sons del Poder/
Escoltes de la por
-
   

Dediquem Zeppelin 2009 – Sons del poder / Escoltes de la por a la reflexió sobre qüestions que fa temps ens ronden insidiosament. Ens preocupen els signes que podrien indicar que retrocedim en assoliments i llibertats de natura social i intel·lectual, tots fets realitat amb gran esforç. Sobre aquesta preocupació hem elaborat una sèrie de preguntes que, parcialment o total, voldríem que inspiressin les peces presentades a aquesta convocatòria. Són les següents :
-
1. Què significa rebre i / o donar una ordre?
-
2. El vincle entre els verbs obeir i oir és ben conegut. Aleshores, en quins termes hem de considerar una societat que sembla cada vegada més presta a obeir sense aturar-se a pensar? Quina significació té el vincle entre obeir i creure?
-
3. Per què tenim necessitat de veritats absolutes, inclús en aquells dominis on les sabem impossibles? Per què pensem que ja ho sabem tot? Es o no és necessari conèixer les tècniques? Per què pensem que qualsevol pot fer qualsevol cosa? Hem de recuperar el respecte al fer? En quina mida el terme art és o no és vigent?
-
4. En quin sentit hem passat d'una alienació en l'àmbit laboral a una alienació en totes o gairebé totes les instàncies de la vida? Està desapareixent la consciència d'alienació?
-
5. Què vol dir que el control s'exerceix en nom de la seguretat? No ens sentim segurs? Per què en nom de la democràcia admetem el que denunciaríem en una dictadura?
-
6. Societat del benestar vol dir societat del creixement? (Cage deia : “no sé si la vida es caracteritza pel progrés”) . Per què creiem que vivim en el millor dels mons?
-
7. Quina o quines funcions tenen els sons en la societat del benestar i del creixement? Incideixen en la pèrdua de privacitat? En quina mida el veí del costat ha esdevingut un nou sistema de control en mans de l'Estat?
-
8. Quina importància donem al fet que els nostres instruments per organitzar sons estiguin emparentats amb els instruments que serveixen per controlar? Existeix una relació entre organitzar i controlar?
-
9. En un temps on els termes sofreixen modificacions progressives fins que la seva nova accepció acaba regulada per llei i la dissensió dels criteris d'altri obre la porta a ser titllat d'intolerant, com desemmascarar la tergiversació del llenguatge sense que això suposi noves desqualificacions?
-
Convidem totes les persones interessades en el so a que reflexionin sobre aquestes qüestions i ens enviin els seus treballs sonors.
Les peces seran projectades a l'espai en un sistema de vuit altaveus els dies 10, 11 i 12 de Desembre de 2009 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
-

 
       
   
   

REQUISITS

Totes les obres rebudes seran acceptades sempre que es donin les següents condicions :

1. Les peces NO han de tenir una durada de més de deu (10) minuts.
2. El format de les peces serà WAV o AIFF a 41.1 i 16 bit. Seràn admeses obres d'una fins un màxim de vuit pistes. Cada pista haura d'arribar aïllada en un arxiu d'una pista. Així, per exemple, l'enviament d'una peça de vuit pistes haurà de contenir vuit arxius d'una pista.
3. A les peces, s'hi adjuntarà la següent informació :
3.1 Comentaris sobre la peça.
3.2 Biografia artística de l'autor
3.3 Document signat per l'autor on manifesti autorització o desautorització explícita per la difusió de la seva peça per Internet.
3.4 Document signat per l'autor on manifesti la seva conformitat amb el fet que la peça formi part de Sonoscop, l'arxiu d'art sonor de l'Orquestra del Caos.
4. Les peces i tota la documentació han d'arribar en suport CD/DVD abans del 15 de Novembre de 2009 a :

CAOS / ZEPPELIN / Convocatòria

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
C/Montalegre, 5
Barcelona 08001
Espanya
-
més informació:
http://www.sonoscop.net
caos@sonoscop.net
-

 
       
   
    logos
cccb sonoscop Orquestra del Caos
       
   
Top   Sonoscop 2009
-