COLABORAN

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona | Fundació La Caixa | Institut de Cultura de Barcelona
Generalitat de Catalunya | Arsonal | Ovni | Records G3G Records | Makie | MacInformatica | Hewlett Packard | Festivales.com